و من ورائه جهنم

Jul 02, 2020 · ماجرای حضرت خضر و سوراخ کردن کشتی. عاقبتِ اين (ستمگرانِ لجوج)، دوزخ است واز آبى بدبو

2022-12-03
    رسومات مفرغه بحرف هـ
  1. 15-17
  2. وـ الضَّخم الغليظ الألواح